Verbod voorfinanciering out-of-pocketkosten

Met ingang van 1 december 2013 mogen gerechtsdeurwaarderskantoren geen out-of-pocketkosten meer voorfinancieren. Onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBVG) en onze toezichthouder, het Bureau financieel Toezicht (het Bft), zagen de voorfinanciering van bovengenoemde kosten tot een ongewenst hoog niveau toenemen.

Wat betekent dit voor u?

Wij mogen de out-of-pocketkosten voortaan niet meer voorfinancieren. Als dergelijke kosten gemaakt moeten worden, dan zullen wij u een voorschot moeten vragen alvorens de werkzaamheden uit te mogen voeren. De strikte volgorde is, dat eerst de kosten gedekt moeten zijn, voordat ze gemaakt worden.

Zijn er ontvangsten in een dossier en kunnen de out-of-pocketkosten gedekt worden, dan zullen wij u niet om een voorschot vragen. Zijn de ontvangsten te laag? Dan zult u van ons een brief ontvangen waarin wij een voorschot vragen.

Wat zijn out-of-pocketkosten?

  • Informatiekosten
  • verhaalsonderzoek
  • griffierecht
  • Bijstand van advocaten/collega gerechtsdeurwaarders
  • slotenmaker
  • transportbedrijf
  • verhuizers

Indien u vragen heeft, neem gerust contact met ons op en wij zullen het u graag uitleggen.

Beslagregister gerechtsdeurwaarders

Digitaal beslagregister

Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar.

Het DBR heeft ten doel:

1. te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;

2. te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Lees verder >>