Welke kosten brengen wij u in rekening als u bij ons een dossier indient terwijl u (of uw cliënt) een toevoeging heeft?

De vergoeding van de exploot kosten

Een belangrijke bepaling is Artikel 40, eerste lid van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 (Besluit rechtsbijstand):

Gerechtsdeurwaarders aan wie in een zaak waarin op grond van een toevoeging rechtsbijstand wordt verleend, het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal is opgedragen, of die bijstand hebben verleend bij de tenuitvoerlegging van de in een zodanige zaak gegeven uitspraak, ontvangen van rijkswege 75% van het bedrag dat zij volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) zouden hebben mogen berekenen, met dien verstande dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven. >>>