Explootvrije dagen

Explootvrije dagen zijn de door het Ministerie van Justitie vastgestelde data waarop een gerechtsdeurwaarder geen ambtshandelingen mag uitvoeren.

 • De volgende data gelden voor 2021:
 • 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
 • 04 april 2021 (Eerste Paasdag)
 • 05 april 2021 (Tweede Paasdag)
 • 27 april 2021 (Koningsdag)
 • 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
 • 13 mei 2021 (Hemelvaart)
 • 14 mei 2021 (Gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag)
 • 24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag)

Heeft u exploten met een deadline op één van deze dagen, neem gerust contact op! We zoeken samen naar een oplossing!

Corona Virus

In verband met de maatregelen omtrent het corona virus zullen wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Mocht er toch spoed zijn belt u dan 06-17950979. De e-mail zal gewoon beantwoord worden.

Voor uw en onze veiligheid lijkt het ons verstandig om zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Wij verzoeken u dan ook om niet naar kantoor te komen en alles zoveel mogelijk telefonisch/ schriftelijk te regelen.

 

 

Feestdagen

Feestdagen

 

Het Ministerie van Justitie heeft de volgende dagen voor het einde van het jaar vastgesteld waarop wij geen ambtshandelingen mogen verrichten:

 • Woensdag 25 december 2019 ( 1e Kerstdag)
 • Donderdag 26 december 2019 ( 2e Kerstdag)
 • Vrijdag 27 december 2019 ( gelijkgestelde dag)
 • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag)

Heeft u toch een exploot die een dezer betekend moet worden, neem dan even contact op.

Welke kosten brengen wij u in rekening als u bij ons een dossier indient terwijl u (of uw cliënt) een toevoeging heeft?

De vergoeding van de exploot kosten

Een belangrijke bepaling is Artikel 40, eerste lid van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 (Besluit rechtsbijstand):

Gerechtsdeurwaarders aan wie in een zaak waarin op grond van een toevoeging rechtsbijstand wordt verleend, het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal is opgedragen, of die bijstand hebben verleend bij de tenuitvoerlegging van de in een zodanige zaak gegeven uitspraak, ontvangen van rijkswege 75% van het bedrag dat zij volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) zouden hebben mogen berekenen, met dien verstande dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven. >>>