Corona Virus

In verband met de maatregelen omtrent het corona virus zullen wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Mocht er toch spoed zijn belt u dan 06-17950979. De e-mail zal gewoon beantwoord worden.

Voor uw en onze veiligheid lijkt het ons verstandig om zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Wij verzoeken u dan ook om niet naar kantoor te komen en alles zoveel mogelijk telefonisch/ schriftelijk te regelen.

 

 

Feestdagen

Feestdagen

 

Het Ministerie van Justitie heeft de volgende dagen voor het einde van het jaar vastgesteld waarop wij geen ambtshandelingen mogen verrichten:

  • Woensdag 25 december 2019 ( 1e Kerstdag)
  • Donderdag 26 december 2019 ( 2e Kerstdag)
  • Vrijdag 27 december 2019 ( gelijkgestelde dag)
  • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag)

Heeft u toch een exploot die een dezer betekend moet worden, neem dan even contact op.

Welke kosten brengen wij u in rekening als u bij ons een dossier indient terwijl u (of uw cliënt) een toevoeging heeft?

De vergoeding van de exploot kosten

Een belangrijke bepaling is Artikel 40, eerste lid van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 (Besluit rechtsbijstand):

Gerechtsdeurwaarders aan wie in een zaak waarin op grond van een toevoeging rechtsbijstand wordt verleend, het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal is opgedragen, of die bijstand hebben verleend bij de tenuitvoerlegging van de in een zodanige zaak gegeven uitspraak, ontvangen van rijkswege 75% van het bedrag dat zij volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) zouden hebben mogen berekenen, met dien verstande dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven. >>>