Vragenlijst ‘bepaling beslagvrije voet’

Vragenlijst ‘bepaling beslagvrije voet’

Indien u van mening bent dat wij een onjuiste beslagvrije voet hanteren verzoeken wij u al vast het formulier in te vullen en aan ons te doen toekomen Het nieuwe modelformulier met de daarbij behorende toelichting is hier te downloaden.