Wet incassokosten

Wet incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten in werking getreden. Er dient altijd een Nakomingsbrief gezonden te worden voordat overgegaan mag worden tot berekening van de incassokosten. Onderstaand vindt u de berekening van de incassokosten.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
over de eerste €2500 15% (minimaal €40)
over de volgende €2500 10%
over de volgende €5000 5%
over de volgende €190.000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal €6775
* verhoogd met BTW wanneer schuldeiser niet BTW-plichtig is

Bereken hier zelf de incassokosten.