Kosteloze zaken (pro deo)

Welke kosten brengen wij u in rekening als u bij ons een dossier indient terwijl u (of uw cliënt) een toevoeging heeft?

De vergoeding van de explootkosten

Een belangrijke bepaling is Artikel 40, eerste lid van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 (Besluit rechtsbijstand):

Gerechtsdeurwaarders aan wie in een zaak waarin op grond van een toevoeging rechtsbijstand wordt verleend, het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal is opgedragen, of die bijstand hebben verleend bij de tenuitvoerlegging van de in een zodanige zaak gegeven uitspraak, ontvangen van rijkswege 75% van het bedrag dat zij volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) zouden hebben mogen berekenen, met dien verstande dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven.

Deze bepaling heeft betrekking op de kosten van onze exploten, ambtshandelingen. Wij zullen u, als wij geen gelden ontvangen, dus geen kosten van onze ambtshandelingen in rekening brengen. Wat precies ambtshandelingen zijn kunt u hier lezen. Deze kosten dienen wij in bij het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) en ontvangen een percentage van de kosten.

Wat wordt er niet vergoedt door het LDCR?

De verschotten worden niet vergoed. Verschotten zijn onder andere:

 • Informeren naar:
  • Adresgegevens
  • RDW
  • Inkomsten
  • KVK
  • Kadaster
 • Kosten voor vertaling van stukken
 • Advertenties
 • Slotenmaker

Kosten voor u, als opdrachtgever

Recent heeft de Tuchtkamer van het Hof Amsterdam duidelijkheid geboden door exact aan te geven hoe een gerechtsdeurwaarder moet afwikkelen bij geen/gedeeltelijk/volledige betaling. In het kort:

 • Bij geen enkele ontvangst. Ambtshandelingen declareren wij bij het LDCR. Enkel de eerder genoemde verschotten komen voor uw rekening.
 • Bij een gedeeltelijke betaling. Ontvangen wij maar een deel van het verschuldigde dan boeken wij deze ontvangsten eerst af op onze kosten. Mogelijk kan er niets aan u uitgekeerd worden. De verschotten komen altijd voor uw rekening.
 • Bij volledige betaling. U ontvangt de toegewezen bedragen minus de afwikkelings-/incassokosten. De afwikkelings-/incassokosten brengen wij  altijd in mindering. Dit is een percentage van de ontvangsten -/- de kosten. Deze kosten vallen niet onder de toevoeging en zullen wij bij u in rekening moeten brengen. Het Hof heeft bepaald dat een eiser met een toevoeging geen betere positie bekleedt dan een eiser zonder toevoeging.

 

Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust even contact met ons op.