De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder

In Nederland kennen we een buitengerechtelijk (minnelijk) traject en een gerechtelijk traject. De Gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de kroon. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Naast openbaar ambtenaar is een gerechtsdeurwaarder tevens ondernemer. Dit heeft als voordeel dat er met een deurwaarder bepaalde afspraken gemaakt kunnen worden die ten goede komen aan het uiteindelijke inningsresultaat. Een gerechtsdeurwaarder is niet gebonden aan een bepaald kanton of een bepaald ambtsgebied. Hij is landelijk bevoegd om ambtelijke werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor kunnen vorderingen uit het hele land door één kantoor behandeld worden en heeft u als klant ook maar één aanspreekpunt.

Er hoeft geen dagvaarding te worden aangevraagd bij het kantongerecht. Deze dagvaarding kan de gerechtsdeurwaarder zelf opstellen en uitbrengen aan de debiteur. Hierna zal er bij de rechter vonnis moeten worden gehaald, waarvoor een zitting bij het kantongerecht nodig is. Met dit (toewijzend) vonnis kan de gerechtsdeurwaarder gaan executeren.

icon-recht