Kosten Gerechtsdeurwaarder

Kosten Gerechtsdeurwaarder

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag). In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het Btag is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

De tarieven 2017 staan hier vermeld.